Een bril, document en laptop op een bureau.

Eens of oneens

Algemene voorwaarden

  • Op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen EYE Real Estate BV (hierna: EYE) en opdrachtgever(s), respectievelijk hun rechtsopvolger(s) is de “Regeling rechtsverhouding tussen opdrachtgever, architect, ingenieur en adviseur DNR 2011” (DNR) van toepassing;
  • In geval van tegenstrijdige bepalingen tussen eventueel aanvullend overeengekomen voorwaarden en de DNR 2011 prevaleert de inhoud van deze aanvullend overeengekomen voorwaarden boven de DNR 2011;
  • De opdrachtgever wordt geacht de DNR met bijlagen te kennen. De DNR met bijlagen is te vinden via de volgende link: DNR. EYE zal de opdrachtgever, indien hij daar uitdrukkelijk om vraagt, direct kosteloos in het bezit stellen van de  DNR met bijlagen;
  • ​​Opdrachten aan EYE behoren in het algemeen tot het vakgebied projectmanagement van vastgoed ontwikkeling.