Lens van een camera tegen een zwarte achtergrond.

Privacy first

Privacyverklaring

Welkom bij de privacyverklaring van EYE Real Estate BV. Wij schrijven deze verklaring niet omdat wij dit leuk vinden, maar omdat wij u privacy respecteren en zeer serieus willen nemen.  

In deze privacyverklaring leggen wij u het volgende uit:

 • Waarom wij persoonsgegevens verwerken;
 • Welke persoonsgegevens wij verwerken;
 • Hoe wij deze persoonsgegevens verwerken en beveiligen;
 • Wat jouw rechten zijn. 
   

1. Contactgegevens

EYE Real Estate BV, gevestigd aan Woestduinstraat 82-II 1058 TJ Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

https://www.eyerealestate.nl 
Woestduinstraat 82-II 
1058 TJ Amsterdam 
+31 (6) 24 19 40 43

Jasper Machielse is de Functionaris Gegevensbescherming van EYE Real Estate BV. Hij is te bereiken via [email protected].

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

EYE Real Estate BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; 
 • EYE Real Estate BV analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • EYE Real Estate BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte; 
   

3. Persoonsgegevens welke wij verwerken 

EYE Real Estate BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

3.1 Basis klantgegevens

 • Voor- en achternaam 
 • Geslacht 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 

3.2 Specifieke klantgegevens

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

3.3 Google analytics gegevens

 • Locatiegegevens 
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website 
 • Internetbrowser en apparaat type 

3.4 Overige analytics gegevens (mailchimp & bitly)

 • Klikgedrag op berichten, blogs e.d. op social media

4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie. 

5. Geautomatiseerde besluitvorming 

EYE Real Estate BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van EYE Real Estate BV) tussen zit. 

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

EYE Real Estate BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

CategorieType personaliaRedenBewaartermijn
Basis klantgegevensZie 3.1Correspondentie en opvolging afsprakenZolang je klant bent en/of wij zakendoen. Na beëindiging maximaal 1 jaar met uitzondering van wettelijke verplichtingen a.g.v. belastingwet 
Specifieke klantgegevensZie 3.2Correspondentie en opvolging afsprakenZolang je klant bent en/of wij zakendoen. Na beëindiging maximaal 1 jaar met uitzondering van wettelijke verplichtingen (v.b. belastingwet)
Google analyticsZie 3.3Vergroten gebruiksgemak websiteMaximaal 2 jaar
Overige analyticsZie 3.4Inzicht verkrijgen in klikgedrag en datastromenMaximaal 2 jaar

7. Delen van persoonsgegevens met derden 

EYE Real Estate BV verstrekt uitsluitend en alleen persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze contractuele overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen. 

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

EYE Real Estate  BV gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Voor de analytische cookies maken wij gebruik van Google Analytics cookies. Om uw privacy en veiligheid hierin te kunnen borgen hebben wij:

 1. Een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten; 
 2. Het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd c.q. geanonimiseerd;
 3. Gegevens delen uitgezet; 
 4. Geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. 

Lees meer over onze cookies in onze cookieverklaring

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. EYE Real Estate BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. EYE Real Estate BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de autoriteit persoonsgegevens.  

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

EYE Real Estate BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met EYE Real Estate BV

11. Wat als het privacy beleid van EYE Real Estate BV wijzigt?

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op onze website. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018.