Kantoorgebouw langs snelweg.

CIRCULAIRE HERONTWIKKELING BASISWEG

De Basisweg 10, direct gelegen aan de A10, zal als één van de belangrijkste hoekstenen van Sloterdijk getransformeerd worden tot een duurzame, gezonde, slimme en inspirerende werk- en leefomgeving voor de toekomstig kantoorgebruikers.

Medio juni zijn wij door OVG Real Estate gevraagd hen te ondersteunen bij het Schetsontwerp en het interim- transactie management met Alliander. Met dit project wordt door alle betrokken partijen geïnvesteerd in de leefbaarheid van de opkomende stadswijk Sloterdijk.

OVG & Alliander realiseren een energiepositief gebouw, waarbij het overschot aan energie wordt teruggegeven aan de directe omgeving. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de nieuwste technologische innovaties. Alliander en OVG delen hierbij de ambitie om een gezonde, circulaire en energie-positieve omgeving te creëren. Het kantoorgebouw heeft een oppervlakte van bijna 50.000 m2, waarvan 25.500 m2 aan Alliander verhuurd is.

Met dank aan EDGE voor de foto bijdrage.