Co-living
Co- living

De Toekomst van wonen

Co-living. Wat Uber en Snappcar doen met vervoer, Airbnb met verblijf, Deliveroo met eten bestellen en Peerby met spullen huren; allen dragen er aan bij dat het leven steeds sneller, makkelijker, overzichtelijker en meer service-gericht wordt. Zal de woningmarkt hier ook door beïnvloed gaan worden?

Je bezichtigt je nieuwe woning vanaf de bank via VR (virtual reality), je maakt online kennis maken met je nieuwe 'buren', je sluit online een (flexibel) huurcontract af. Allerlei gedoe met papierwerk en het uitzoeken van verschillende abonnemenen van energieleveranciers en internetproviders behoort straks tot het verleden. Alles- in- één wonen.  

Blog Co- living

Gaan wij ons straks verenigen rond een gemeenschappelijk belang om samen woonruimte te beheren, bronnen te delen en activiteiten te organiseren die op een creatieve en intellectuele manier bijdragen aan de wereld om ons heen? Wonen en werken wij straks steeds meer en meer in flexibele gemeenschappen vanuit de fundamentele overtuiging dat we alleen zo goed zijn als de mensen waarmee we ons omringen? Dit ingegeven vanuit de overtuiging dat het leven beter is wanneer we deel uitmaken van iets dat groter is dan onszelf. Ik denk van wel. Misschien op een iets meer geëvolueerde wijze dan nu al plaatsvind bij projecten als The CollectiveUrby of North Orleans in Amsterdam Noord.  

Een nieuwe (internationale) leefstijl waar wonen en werken samenkomen in een nieuwe woonvorm, genaamd Co- living. Een plek waar we leven, werken en spelen. Niet het wonen maar de leefstijl staat centraal. Het geeft vrijheid, zorgt voor diversiteit en persoonlijke ontwikkeling, het maakt wonen betaalbaar, biedt een oplossing voor de toenemende eenzaamheid en speelt in op de toenemende gemakzucht van de mens.  

Klinkt dit als vergezocht of ongeloofwaardig? Of is dit de nieuwe realiteit? Als je het antwoord wilt weten dan raden wij je zeker aan om deze en een eerdere blog over de toekomst van werk - van werkplek naar lifestyle, te lezen 


 

1. Co- Living: een steeds populairder wordende leefstijl

Co- living is een leefstijl waar wonen niet het leidend voorwerp is. Het is een gemeenschapsleven, een community, waarin co- working & co- living elkaar ontmoeten. Een filosofie waarin een moderne, duurzame, gezonde, stedelijke en sociale leefstijl samenkomt. Een alternatieve manier van leven welke gericht is op een alles-in-één concept. Gedeelde ruimten, diensten, gemeenschappen, netwerken en socale interactie. Bewoners die zich verenigen onder een gemeenschappelijk belang om samen ruimten, activiteiten, voorzieningen, levenservaringen en kennis te delen en beheren. Je bent een (familie) lid in plaats van een huurder. Het is een efficiënte en effectieve manier om ruimten en middelen te gebruiken. Het is duurzaam, betaalbaar en kan het leven aangenamer maken. 

Dit klinkt misschien wat 'zweverig', maar co- living is in opkomst als gevolg van de zoektocht van veel mensen naar meer zingeving, offline verbondenheid en flexibilteit in de steeds vluchtiger wordende maatschappij.  

Door welke doelgroep(en) worden de bestaande co- living concepten voornamelijk gebruikt?

Als wij kijken naar enkele co- living concepten als Welivethe Loft, Roamthe Founder house en Bmine in dan kun je concluderen dat deze concepten zich richten op 3 doelgroepen: De young urban professional, de digitale en reislustige nomaden en tenslotte de flexwerkers en expats. Kijkende naar de internationele trends dan zullen gemixte woonvormen met gezinnen of 55-plussers snel gaan volgen.

Blog co- living

2. Betaalbaarheid de belangrijkste oorzaak voor co- living concepten?

Wereldsteden, waar de ruimte al schaars is, slibben dicht. De tijden dat wij jarenlang hetzelfde werk doen, in hetzelfde huis wonen, of zelfs in dezelfde stad wonen is voltooid verleden tijd. De grenzen tussen het gezinsleven, sociaal leven en werk vervagen meer en meer. Er ontstaat een meer 'nomadische' leefstijl. Zet dit af tegen de wereldwijd immer toenemende trek naar stedelijke gebieden en er ontstaat een dismatch tussen vraag en aanbod. Dit met stijgende huizenprijzen in de grote steden als Amsterdam, New York en London tot gevolg.

Maar tegen welke prijs en tegen welke voorwaarden? Hoe belangrijk is de factor ruimte nog? Is de opkomst van de co- living concepten wel ingegeven door de (on) betaalbaarheid van traditionele woonruimte of liggen hier mee, sociaal- maatschappelijke, factoren aan ten grondslag?

Demografie

Wereldwijd is het aantal mensen tussen de 18-35 jaar dat een huis deelt sinds 1980 verdubbelt. We leven steeds vaker en langer alleen. De verwachting is dat in 2050 de helft van de Nederlandse bevolking alleenstaand is. Resultaat: een verschuivende behoefte naar meer één- en tweepersoonshuishoudens. 

Urbanisatie, flexibilisering en betaalbaarheid

Wereldwijd woont iets meer dan 50% van de bevolking in stedelijke gebieden. De verwachting is dat dit aandeel in 2050 naar verwachting op 70% zal liggen. Dit in combinatie met de flexibilisering van de arbeidsmarkt, de globalisering, de schaarste aan (woon)ruimte in de grote steden zorgt voor een (explosieve) stijging van de huizenprijzen. Geen wonder dat de (basis) woonbehoeften in de grote steden steeds minder betaalbaar worden. 

Van online naar offline leven 

Je zou het bijna niet zeggen, maar millennials blijken zich vaker eenzaam te voelen dan 55- plussers. Uit recentelijk onderzoek van EenVandaag is gebleken dat circa 71% van de millenials zich eenzaam voelt of weleens eenzaam heeft gevoeld. Dit tegenover 40% onder de 55- plussers. De verklaring hiervoor?

Een eenduidige verklaring is er nog niet, maar verschillende experts wijzen daarbij op de rol van social media. Het zou de sociale vaardigheden en realiteitszin, waaronder fysieke communicatie en omgangsvormen, in het 'echte' leven aantasten. Online communicatie en online vriendschappen maken minder gelukkig dan offline communicatie en echte offline vriendschappen.  

Van bezit naar gebruik naar efficiency

De deeleconomie. Een sociaal- economisch systeem waarin delen en collectief consumeren centraal staat. Bij de ouders van de millennial werd bezit nog als statussymbool gezien. Dit geldt niet voor de millennial. De millennial zelf is meer op zoek naar flexibiliteit en gemak. Geen wonder dat diensten als Uber, Car2Go, Airbnb, Peerby en co- working plekken een enorme vlucht nemen.  


3. Levert Co- living, naast plezier en gemak, nog meer op?

Voor velen is het kopen en huren van een huis in de grote steden te duur geworden. Het delen van ruimten en kosten, met behoud van voldoende huiselijk comfort, lijkt hier dan ook een goed alternatief te bieden. Alle kosten en voorzieningen, geïntegreerd in één huursom. Leuk, flexibel, sociaal, gemakkelijk en betaalbaar. 

''The happiest people don't have the best of everything, they make the best of everything''

Maar leveren co- living concepten, naast de betaalbaarheid en gemak, niet nog meer economische en sociaal- maatschappelijke voordelen op? Een korte samenvatting van de voordelen die ik nog meer zie:

Duurzaam

  • De combinatie van wonen en werken voorkomt de noodzaak tot vervoer van A naar B. Dit scheelt tijd, geld, frustratie en is ook nog eens goed voor het milieu.
  • Het delen van voorzieningen heeft als voordeel dat er minder producten nodig zijn. Minder producten betekent minder milieubelasting.

Toename in kwalteit van levens(geluk)

  • Samenwonen met gelijkgestemden geeft mensen de mogelijkheid relaties en verbindingen aan te gaan, vriendschappen te sluiten en levenservaringen uit te wisselen.
  • Het delen van voorzieningen en taken levert tijdswinst op. Deze tijd kan onder andere besteed worden aan ontspanning.
  • Het leven in een veilige, gastvrije en ondersteunende gemeenschap voorkomt eenzaamheid.
  • Werken en wonen waar en wanneer je wilt passend bij je persoonlijke bioritme en situatie. Geen restricties qua openingstijden. De ultieme vrijheid.

Ondernemerschap

  • Een smeltkroes van talent. Een klein en bereidwillig ecosysteem met een verscheidenheid aan talenten en competenties die elkaar kunnen versterken zorgt voor nieuwe coalities.
  • De bereidheid tot delen, ondersteunen, mentoren is enorm onder de bewoners. De kansen op succes en meer inkomsten nemen dan ook toe.

Leestip:

De toekomst van werk - Van werkplek naar lifestyle

4. De ingrediënten voor een goed co- living concept?

Om tot een goed en toekomstbestendig concept te komen is visie nodig. Niet alleen een financiële visie, maar een bredere visie waarbij de ontwikkeling van het gedrag en emotie van mensen een centrale rol speelt. Nu ben ik geen antropoloog, maar met een beetje visie en mensenkennis ben ik ervan overtuigd dat de woonvorm co- living verder zal evolueren tot een breed omarmde woonvorm in de stedelijke gebieden. 

Maar welke (gebouw) ingrediënten heb je nu minimaal nodig om tot een goed toekomstbestendig, leefbaar en aantrekkelijk co- living concept te komen? 

In één van de volgende blogs meer hierover. Kun je niet wachten tot de volgende blog? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen je hier graag meer over.