Distributiecentrum van Bleckman.

Hoogste punt viering nieuwbouw Bleckmann

Hoogste punt van het eerste aantoonbaar circulair fulfillment center Bleckmann is een feit!  Op 8 juli 2022 vierden wij met alle bouwpartners dit unieke moment. Het project, met een totale omvang van circa 46.237 m2 BVO, zal medio maart 2023 opgeleverd worden. 

Hoogste punt

Het hoogste punt markeert een belangrijke eerste mijlpaal binnen het project. Vanaf start bouw (januari 2022) is er hard gewerkt aan het aanbrengen van het grondwerk, de fundering, de riolering, circa 30% van de staalconstructie en de eerste vloeren. Na het bereiken van het hoogste punt zal de ruwbouw verder afgerond worden. Na de afronding ruwbouw (medio september) zal er gestart gaan worden met de afbouwfase. 

Naast de aannemer VDR Bouwgroep zijn onder andere de volgende partijen bij deze ontwikkeling betrokken:  Palazzo Architects, Studio Nico Wissing (landschapsontwerp), QBuz (constructeur), Brand1heid (adviseur brandveiligheid), AKD (juridisch & fiscaal adviseur), Van Haaren installaties (W- installaties), Op het Veld (E- installaties), Firestop Holland (sprinklerinstallatie), BBN (bouwkosten adviseur), LOIS advies (BREEAM Expert & Assesor circulariteit), Subvention (adviseur circulaire subsidies). 

Aantoonbaar circulair

Kenmerkend voor het project is het aantoonbaar circulaire karakter. Hoe wij circulariteit aantoonbaar en meetbaar maken? Dit doen wij aan de hand van de volgende KPI's: 

  • Materialen Circulariteit Index (MCI)
  • Losmaakbaarheid Index (LI)
  • Milieu Prestatie Gebouwen (MPG)
  • Life Cycle Cost Analysis (LCA) 
  • CO2 footprint
  • BENG score

Meer Projectinformatie